สยาม สิงห์บุรี นิวส์ข่าวประชาสัมพันธ์

 บันทึกโดย Admin หมวดประชาสัมพันธ์  15 ธ.ค. 2557


...

วิหารมหาอุตม์เก่าโบราณ

 บันทึกโดย Admin หมวดประชาสัมพันธ์  08 ธ.ค. 2557


วิหารมหาอุตม์ โบสถ์มหาอุตม์ เจดีย์ยุทธหัตถี(ทรงระฆังคว่ำแบบลังกา) ที่เดียวในสิงห์บุรี วัดกระดังงาบุปผาราม ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  คนสิงห์เองก็ไม่รู้ว่ามีของดีอยู่ที่นี่ คนกรุงเทพ ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ต่างแวะเวียนเข้ามาที่วิหารมหาอุตม์อันศักดิ์สิทธิ์เข้มขลัง แล้วได้พบประสบการณ์ต่างๆด้วยตัวเอง จึงเกิดแรงศรัทธา ปากต่อปาก ขณะนี้ มีผู้ที่แวะเวียนเข้ามามิขาดสาย...ชาวสิงห์...ลองเข้าสู่ประตูวิหารมหาอุตม์สักครั้งในชีวิต. ...

วิหารมหาอุตม์เก่าโบราณ

 บันทึกโดย Admin หมวดประชาสัมพันธ์  08 ธ.ค. 2557


วิหารมหาอุตม์ โบสถ์มหาอุตม์ เจดีย์ยุทธหัตถี(ทรงระฆังคว่ำแบบลังกา) ที่เดียวในสิงห์บุรี วัดกระดังงาบุปผาราม ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  คนสิงห์เองก็ไม่รู้ว่ามีของดีอยู่ที่นี่ คนกรุงเทพ ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ต่างแวะเวียนเข้ามาที่วิหารมหาอุตม์อันศักดิ์สิทธิ์เข้มขลัง แล้วได้พบประสบการณ์ต่างๆด้วยตัวเอง จึงเกิดแรงศรัทธา ปากต่อปาก ขณะนี้ มีผู้ที่แวะเวียนเข้ามามิขาดสาย...ชาวสิงห์...ลองเข้าสู่ประตูวิหารมหาอุตม์สักครั้งในชีวิต. ...

วิหารมหาอุตม์เก่าโบราณ

 บันทึกโดย Admin หมวดประชาสัมพันธ์  08 ธ.ค. 2557


วิหารมหาอุตม์ โบสถ์มหาอุตม์ เจดีย์ยุทธหัตถี(ทรงระฆังคว่ำแบบลังกา) ที่เดียวในสิงห์บุรี วัดกระดังงาบุปผาราม ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  คนสิงห์เองก็ไม่รู้ว่ามีของดีอยู่ที่นี่ คนกรุงเทพ ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ต่างแวะเวียนเข้ามาที่วิหารมหาอุตม์อันศักดิ์สิทธิ์เข้มขลัง แล้วได้พบประสบการณ์ต่างๆด้วยตัวเอง จึงเกิดแรงศรัทธา ปากต่อปาก ขณะนี้ มีผู้ที่แวะเวียนเข้ามามิขาดสาย...ชาวสิงหื...ลองเข้าสู่ประตูวิหารมหาอุตม์สักครั้งในชีวิต. ...

 บันทึกโดย Admin หมวดประชาสัมพันธ์  06 ส.ค. 2557


...

Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |